BUG REPORT - Návod

Post Reply
User avatar
Odin
Admin
Posts: 172
Joined: Fri Nov 30, 2018 11:09 pm

Sun Oct 06, 2019 11:17 am

Ahojte pripravili sme si pre Vás návod na nahľašovanie chýb, ktoré ste našli či už na Webe alebo v Hre.

1. Otvoríte si Control Panel na Vašom Hernom účte. Na Pravej strane klikneme na Bug Tracker podľa označenia na obrázku č.1.
Image2. Po Kliknutí na Bug Tracker sa Vám zobrazí ponuka s tlačítkom New Report na ktoré kliknete podľa označenia obrázku č.2 .
Image3. Následne sa Vám zobrazí Váš Bug Tracker Ticket. Na ktorom si vyberiete podľa označenia na obrázku č.3 v prvom rade Kategoriu kde máte na výber či je to chyba na webe alebo chyba v hre. Následle si dole vyberiete prioritu podľa označenia LOW, NORMAL, HIGH.
Image4. Po vybratí Kategorie a priority si podľa označenia na obrázku č.4. Napíšete predmet reportu a samozrejme podrobne rozpíšete chybu, ktorú ste našli. Následne kliknete na tlačítko Report a Váš report bol odoslaný.
Image5. Na obrázku č.5 sú znázornené funkcionality.
Pravedpobne najdôležitejšou funkciou je Search. Samotná funkcia je podrobnejšie rozpísaná v 6. bode. Ostatné funkcie z obrázka myslím si, že netreba vysvetlovať a sú jasné.
Image6. Po Kliknutí na Search (hľadať) sa Vám zobrazia všetky podané hlasenie na servery. Vďaka tejto funkci si môžete pozrieť či niekto danú chybu už nenahlásil alebo čo všetko sa už opravilo a podobne.

-Žltá farba nadpis/predmet chyby ,
-Ružová farba značí od koho,
-Červená farba značí čas podania hlásenia
-Modrá farba znači stav podaného hlásenia.
Image7. Na obrazku čislo 7. su označené Status difinitions ( Definície stavu reportu) .

NEW - nová chyba, ostatný hráči môžu potvrdiť pravdivosť chyby
ASSIGNED - chyba bola potvrdená a na jej oprave sa pracuje
PENDING - je potrebných viac informácií zo strany hráčov pre vysvetlenie danej chyby
FIXED - chyba bola vyriešená a bude odstránená po reštarte servera
CLOSED - chyba bola zamietnutá z dôvodov: chyba sa neopakuje alebo nieje to chyba
DUPLICATE - chyba už bola nahlásená, prečítajte si doteraz nahlásené chyby a získajte ďalšie podrobnosti
SUSPENDED - v súčasnosti je chyba neopraviteľná
Image
Post Reply